GDPR

Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou. Nakládání s osobními údaji se řídí ustanoveními zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a Nařízením EU 2016/679 (GDPR).

Osobní údaje, které eviduji o svých zákaznících, pacientech jsou jméno a příjmení, telefonní číslo a email a to za účelem vzájemné komunikace.

V případě rehabilitace vedu zdravotní dokumentaci pouze v papírové formě. Jedná se o informace týkající se anamnézy pacienta, průběhu vyšetření a doporučeného postupu terapie. To za účelem možnosti zhodnocení stavu a průběhu terapie. Zdravotní dokumentace je vedena pouze u pacientů, jejichž stav to vyžaduje a je s ukončením terapie věnována pacientovi nebo skartována.

Zdroje informací a jejich zabezpečení kontaktu s třetí osobou: můj osobní telefon/ heslo, diář/ permanentně při sobě, email/ PC, heslo, kartotéka/ zamčená v ordinaci.

V případě porušení zabezpečení, situace bude hlášena ÚOOÚ ve lhůtě 72 hodin.

V případě eventuelní nutnosti využití služeb správce IT, účetní firmy nebo spolupráce s jinými fyzioterapeuty či učiteli jógy - tyto subjekty jsou zavázány nakládat s osobními údaji v souladu  s nařízeními EU 2016/679  a zák. č. 101/ 2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Kontakty

Marie Rezková

Telefon: 420602588008
E-mail: marie.fyt@seznam.cz

Zborovská 14, Plzeň